QAECVET Kokybes uztikrinimas ECVET mobilume
2013-1-TR1-LEO04-48041

Apie

ecvet (1)

QAECVET – kokybės užtikrinimas ECVET mobilume

ECVET rekomendacijos skatina Europos šalis diegti kokybės užtikrinimo priemones, naudojantis ECVET. Tačiau jei paklaustume ECVET propaguotojų, kaip jie supranta ECVET ir kokybės užtikrinimo santykį, dažnai gautume neapibrėžtą atsakymą. Daug kas kalba apie studijų kokybės užtikrinimą, o ne procesų kokybės užtikrinimą, kas pagal ECVET technines specifikacijas suprantama kaip svarbiausia. Tai rodo, kad supratimas, kokie ECVET aspektai turi būti kokybiškai užtikrinami ir kaip tai gali būti atliekama, daugumai dar nėra aišku. Pagrindinis projekto tikslas yra informuoti profesinio mokymo vykdytojus, kaip praktiškai įgyvendinti kokybės užtikrinimą naudojantis ECVET. Šiame kontekste, seminarai ir tarptautinės konferencijos, vykdomos nacionaliniu bei tarptautiniu lygmeniu, reikšmingai padės skatinti ECVET sklaidą Europoje. Seminaruose ir konferencijose bus aptariamas kokybės užtikrinimas bei ECVET techninės specifikacijos bei įrankiai, pirmiausia, ‘Supratimo Memorandumas’ arba ‘Mokymosi Sutartis’, kas yra tiek ECVET diegimo elementai, tiek ir svarbiausi kokybės užtikrinimo instrumentai. Trečiajame seminare kokybės užtikrinimas ECVET mobilume bus nagrinėjamas kartu su įvairiais profesinio mokymo vykdytojais. Galiausiai, profesinio mokymo vykdytojams bus sukurta priemonė, skirta kokybės užtikrinimo procesams ECVET mobilume.