QAECVET - Quality Assurance in ECVET Mobility
2013-1-TR1-LEO04-48041

Switzerland

Workshop tarihi: 16 Nisan 2014

SUPSI-DSAN araştırma görevlileri (Bignami ve D’Angelo) giriş yaptıktan sonra, planlanan noktalar konuşulmaya başladı ve İsviçre’de, sorun çözme bakış açısı kapsamında, katılımcılar aktif bir şekilde yer aldılar. Hangi sorunların ve ECVET kalitesinin benimsenmesinin yararlı olabileceği soruldu, birkaç örnek verildi.
Daha sonra, 2 grup halinde tartışma yapıldı ve kapanış düşünceleri ve perspektifleriyle workshop sonlandı.